17. 04. 2024
Výcvik

Výcvik Zařízení Tišnov

Dnes 17. 3. 2018 část jednotky absolvovala další výcvik v polygonu Zařízení Tišnov. Výcvik byl zaměřen na vyhledání a záchrana zraněných osob v neznámém prostoru za stížených světelných podmínek.

Vlastní výcvikový polygon, kde je možné procvičit orientaci, pohyb a chování hasičů za snížené viditelnosti, ve tmě, při zakouření a tepelném namáhání. Na celé dráze je umístěno několik překážek, které simulují skutečné podmínky u zásahu. Díky těmto prvkům je možné nasimulovat co nejvěrohodnější podmínky u zásahu.

Další část výcviku byla zaměřena na manipulaci s nastavovacím žebříkem a bezpečnou prací na něm. Výcviku se také zúčastnila i JSDH Svitávka.

Pokračování se bude konat 12. 5. 2018, kdy bude nachystáno několik stanovišť, které budou simulovat mimořádnou událost a jednotky ji budou muset vyřešit jako u skutečného zásahu. Toto bude probíhat od odpoledních hodin do pozdních nočních hodin. Lektoři poté s jednotkou rozeberou případné chyby a poradí jak situaci řešit lépe.

Tišnov podruhé

Hynek KOTLÁN

www.hasicicernahora.cz | fb.me/hasicicernahora | instagram.com/hasicicernahora | info@hasicicernahora.cz