20. 04. 2024
Jednotka SDHVýcvik

Výcvik pilařů březen 2023

Členové jednotky provedli ve spolupráci s městysem Černá Hora pokácení několika stromů u mostu přes Býkovku. Most projde rekonstrukcí a držitelé oprávnění pro obsluhu motorové řetězové pily musí absolvovat každoročně 8 hodin praktického výcviku, proto jsme využili této příležitosti.

Z pohledu právních předpisů je problematika odborné přípravy řešena jednak v souladu s ustanovením § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 32 až 40 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a pro zabezpečení jednotného provádění odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obcí a jednotek SDH podniků (dále jen „dobrovolné jednotky“). V souladu s výše uvedeným byl vydán Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 3/2014, k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků (dále jen „Pokyn GŘ HZS ČR č. 3/2014„). Pokyn GŘ HZS ČR č. 3/2014 definuje „odbornou přípravu“ do 4 základních oblastí:
1) Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek.
2) Pravidelná odborná příprava členů dobrovolnýchjednotek.
3) Odborná příprava k získání nebo prodloužení způsobilosti.
4) Odborná příprava absolvovaná v rámci specializačních kurzů.

Výcvik pilařů 2023

Hynek KOTLÁN

www.hasicicernahora.cz | fb.me/hasicicernahora | instagram.com/hasicicernahora | info@hasicicernahora.cz