20. 05. 2024

Značení vozidel

Značení vozidel
Základní zásahové:

 • DA – dopravní automobil
 • AS – automobilová stříkačka
 • CAS – cisternová automobilová stříkačka
 • KHA – kombinovaný hasicí automobil
 • PLHA – plynový hasicí automobil
 • PHA – pěnový hasicí automobil
 • RZA – rychlý zásahový automobil

Pozn.: Za zkratkou mohou být čísla udávající jmenovitý výkon čerpadla/stříkačky. Např. CAS 32značí výkon čerpadla 3 200 l/min.

Speciální zásahové: 

 • AZ – automobilový žebřík
 • AP – automobilová plošina
 • HA – hadicový automobil
 • TA – technický automobil
 • VEA – velitelský automobil
 • VA – vyšetřovací automobil
 • KA – kontejnerový automobil
 • AJ – automobilový jeřáb
 • VYA – vyprošťovací automobil
 • PPLA – protiplynový automobil

 

Pomocné: 

 • OA – osobní automobil
 • NA – nákladní automobil
 • A – autobus
 • UA – automobil s účelovou nástavbou
 • T – traktor

Podle hmotnosti:

 • velmi lehké (UL) – nepřevyšující 2000 kg
 • lehké (L) – převyšující 2000 kg do 7500 kg
 • střední (M) – převyšující 7500 kg do 14000 kg
 • těžké (S) – převyšující 14000 kg

Podle konstrukce podvozku:

 • silniční (1)
 • smíšené (2)
 • terénní (3)

Podle rozsahu požárního příslušenství:

Základní (Z)
Speciální:

– redukované (R)
– rozšířené (V)
– technické (T)
– k hašení lesních požárů (LP)
– k hašení (H)
– chemické (CH)
– ropné (N)