13. 07. 2024
Jednotka SDHVýcvik

10. 7. 2019 Výcvik jednotky na letišti v Kotvrdovicích

Jednotka si vyzkoušela ve středu odpoledne (10. 7. 2019) plnění vodní nádrže letounu An -2 „Andula“ za pomocí požární techniky. Pracovní rychlost stroje je 140 až 180 km/h. Při běžném letu je spotřeba letadla 40l paliva na hodinu letu. Při hašení je kolem 200 litrů. Do hasicí nádrže se vejde 1360 litrů.
Výcviku se kromě posádky letounu Letecké hasičské služby zúčastnili profesionální hasiči ze stanice Blansko a Vyškov. Dobrovolní hasiči z Lipůvky, Jedovnic, Žďárné, Senetářova, Kotvrdovic a Krásencka.

Leteckou hasičskou službu (LHS) finančně zajišťuje nad rámec zákonných povinností Ministerstvo zemědělství v úzké spolupráci s Ministerstvem vnitra (konkrétně s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru). Od roku 2017 funguje nový model LHS, v rámci kterého, na rozdíl od předchozích let, není zajišťována letecká hlídková činnost, ale výlučně hašení lesních požárů.

V rámci nového modelu LHS se pro účely hašení lesních požárů předpokládá smluvní zajištění tří letounů soukromých leteckých společností a dvou vrtulníků Letecké služby Policie ČR, které jsou dislokovány na stanicích LHS v rámci České republiky.

Soukromé letouny fungují v období od 1. dubna do 31. října.

Policejní vrtulníky, startující z Brna a Prahy, fungují celoročně.

Fungování systému LHS se řídí podle aktuální Směrnice pro hašení lesních požárů leteckou technikou (viz níže) s platností od 1. ledna 2019.

Letecká hasičská služba:
Letecká hasičská služba (dále jen „LHS“) je službou vlastníkům lesů, zabezpečovanou Ministerstvem zemědělství ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. g), i) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Je zajišťována ve všech lesích na území ČR s výjimkou lesů v působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva životního prostředí v návaznosti na ustanovení § 5 a § 7 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

10. 7. 2019 Výcvik Kotvrdovice

Hynek KOTLÁN

www.hasicicernahora.cz | fb.me/hasicicernahora | instagram.com/hasicicernahora | info@hasicicernahora.cz