20. 04. 2024
Jednotka SDH

ZOČ – bourání mostu I/43

Jednotka asistovala při bourání mostu v Černé Hoře na silnici I/43 v rámci činnosti (ZOČ), kde se kropil bouraný materiál, aby se snížila prašnost.

Co je to ZOČ

  • ostatních činností jednotky PO evidovaných prostřednictvím zprávy o činnosti (ZOČ), kde jde o evidenci poskytování pohotovostních a jiných služeb nebo prací (§ 97 zákona č. 133/1985 Sb.), které jsou zpravidla předem ohlášeny a dohodnuty a následně ve vhodném/domluveném termínu plánovitě plněny.

Jedná se o události, u kterých není bezprostřední ohrožení, nebo jednotka PO provádí činnosti k předcházení vzniku potenciálního ohrožení (např. likvidace vos či sršňů, asistence, služby pro zřizovatele jednotky PO mimo prostor stanice). Do evidence ostatních činností jednotek HZS krajů, případně i ostatních jednotek PO, patří činnosti prováděné mimo prostor stanice, které:
a) jsou předem dojednány služebním funkcionářem,
b) jsou ohlášeny nebo dojednány KOPIS jako služba HZS kraje některému subjektu (např. Policii ČR nebo obci) na jeho žádost,
c) jsou po výjezdu jednotky PO na místě klasifikovány tak, že nejde o záchranné či likvidační práce (z nichž se např. následně nestane „planý poplach“ nebo „zneužití jednotky“).

Bourání mostu 2018

Hynek KOTLÁN

www.hasicicernahora.cz | fb.me/hasicicernahora | instagram.com/hasicicernahora | info@hasicicernahora.cz