13. 07. 2024
Výcvik

Výcvik nositelů dýchací techniky

Část jednotky společně s JSDH Lysice si dnes 25. 11. 2017 vyzkoušela v Zařízení Tišnov zdejší polygon, který slouží k nácviku pohybu v nezmámem prostředí.

Cvičné zařízení nebo-li výcvikový polygon slouží pro ověřování fyzické a psychické připravenosti hasičů v podmínkách simulujících skutečné podmínky při zásahu s použitím dýchacích přístrojů.

Vybavení polygonu umožňuje rozsáhlou simulaci reálných podmínek nasazení, kterým může být osoba používající dýchací přístroj vystavena při reálném zásahu. Jde především o „umělý“ kouř, zvukové a světelné efekty. Díky vhodným řídícím a kontrolním zařízením je zaručena bezpečnost cvičících osob téměř v každé fázi výcviku. Pro zakouření polygonu se používá nezávadný (dýchatelný) kouř.

Vlastní výcvikový polygon, kde je možné procvičit orientaci, pohyb a chování hasičů za snížené viditelnosti, ve tmě, při zakouření a tepelném namáhání. Na celé dráze je umístěno několik překážek, které simulují skutečné podmínky u zásahu. Díky těmto prvkům je možné nasimulovat co nejvěrohodnější podmínky u zásahu.

Galerie k výcvikům jsou ZDE

Hynek KOTLÁN

www.hasicicernahora.cz | fb.me/hasicicernahora | instagram.com/hasicicernahora | info@hasicicernahora.cz