24. 06. 2024
Jednotka SDHNovinky

Statistika za rok 2022

Jednotka byla v roce 2022 vyslána Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje k celkem 55 mimořádným událostem.

Planý poplach 2
*ZOČ 11
Technická pomoc 13
Požár 23
Záchrana osob a zvířat 1
Dopravní nehoda 1
Taktické cvičení 3
Ostatní 1

Graf ukazuje vývoj počtu událostí dle jednotlivých let

*Jedná se o události, u kterých není bezprostřední ohrožení, nebo jednotka PO provádí činnosti k předcházení vzniku potenciálního ohrožení (např. likvidace vos či sršňů, asistence, služby pro zřizovatele jednotky PO mimo prostor stanice). Do evidence ostatních činností jednotek HZS krajů, případně i ostatních jednotek PO, patří činnosti prováděné mimo prostor stanice, které:
a) jsou předem dojednány služebním funkcionářem,
b) jsou ohlášeny nebo dojednány KOPIS jako služba HZS kraje některému subjektu (např. Policii ČR nebo obci) na jeho žádost,
c) jsou po výjezdu jednotky PO na místě klasifikovány tak, že nejde o záchranné či likvidační práce (z nichž se např. následně nestane „planý poplach“ nebo „zneužití jednotky“).

Největší mimořádná událost, která v loňském roce postihla blanenský okres a naše jednotka zde zasahovala byl požár lesního porostu u obce Sloup (24. 6. 2022), kde byl vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu.
Členové jednotky například u události typu požár strávili dohromady více jak 43 hodin. Nejdéle trvající zásah byl u obce Všechovice (Brno-venkov 22. 3. 2022), kdy byl poplach jednotce vyhlášen ve 13:10 a jednotka se vrátila na základnu v 18:05.

Technika zasahovala:
CAS25/2500/400-S2Z 38 zásahů, najeto 423 zásahových kilometrů.
CAS32/8000/0-S3R 30 zásahů, najeto 543 zásahových kilometrů.
DA 8 zásahů najeto 188 zásahových kilometrů.
Celkem vozidla najela 1154 kilometrů k událostem.

Jednotka zasahovala nejvíce v katastru městyse Černá Hora 16x mimo svůj katastr je to město Blansko kde zasahovala 11x.
U klasifikace události požár jednotka spotřeboval 109 200 litrů hasební vody.

V digitálním světě sociálních sítí byla nejúspěšnější pozvánka na Dětské hasičské odpoledne s dosahem více jak 7,5 tisíce lidí a nejčtenějším příspěvkem na našem webu za rok 2022 byl článek o Zimním halovém kvartetu s 1146 přečteními.

Jsme na Facebooku fb.me/hasicicernahora, Instagramu instagram.com/hasicicernahora a Youtube JSDH Černá Hora v všude tam může zadat odběr nebo lajk, děkujeme.

Hynek KOTLÁN

www.hasicicernahora.cz | fb.me/hasicicernahora | instagram.com/hasicicernahora | info@hasicicernahora.cz