20. 05. 2024
Jednotka SDH

Statistika událostí 2018

Jednotka byla v roce 2018 vyslána Krajským operačním a informačním střediskem hasického záchranného sboru (KOPIS) k celkem 58 událostem.

Jednotka SDH Černá Hora je zařazena do kategorie JPO III/1, s výjezdem do 10 minut od vyhlášení poplachu v početní stavu minimálně 1 + 3. Jednotky PO kategorie JPO III na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru ČR provádí zásah i mimo katastrální území obce v níž jsou dislokovány.

JSDH Černá Hora disponuje mobilní požární technikou CAS 25 Liaz 2500/400-S2Z,  CAS 32 Tatra 815 8200/0-S3R  a DA L1Z Mercedes – Benz (více zde).

Požár 21
Dopravní nehoda 1
Technická pomoc 24
Odstranění stromu 4
Otevření uzavřených prostor 1
Odstranění hmyzu 12
Záchrana osob a zvířat 2
Transport pacienta 1
ZOČ 11
Celkem 57 Taktické cvičení 3

Co je to ZOČ

  • ostatních činností jednotky PO evidovaných prostřednictvím zprávy o činnosti (ZOČ), kde jde o evidenci poskytování pohotovostních a jiných služeb nebo prací (§ 97 zákona č. 133/1985 Sb.), které jsou zpravidla předem ohlášeny a dohodnuty a následně ve vhodném/domluveném termínu plánovitě plněny.

Jedná se o události, u kterých není bezprostřední ohrožení, nebo jednotka PO provádí činnosti k předcházení vzniku potenciálního ohrožení (např. likvidace vos či sršňů, asistence, služby pro zřizovatele jednotky PO mimo prostor stanice). Do evidence ostatních činností jednotek HZS krajů, případně i ostatních jednotek PO, patří činnosti prováděné mimo prostor stanice, které:
a) jsou předem dojednány služebním funkcionářem,
b) jsou ohlášeny nebo dojednány KOPIS jako služba HZS kraje některému subjektu (např. Policii ČR nebo obci) na jeho žádost,
c) jsou po výjezdu jednotky PO na místě klasifikovány tak, že nejde o záchranné či likvidační práce (z nichž se např. následně nestane „planý poplach“ nebo „zneužití jednotky“).

Hynek KOTLÁN

www.hasicicernahora.cz | fb.me/hasicicernahora | instagram.com/hasicicernahora | info@hasicicernahora.cz