24. 06. 2024
Jednotka SDHNovinky

Rekapitulace roku 2023

Rok 2023 se pro jednotku Sboru Dobrovolných Hasičů Černá Hora nesl ve znamení především technických pomocí. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje vyslalo naši jednotku k celkem 50 mimořádným událostem. V tomto článku se zaměříme na různorodé situace. Připojte se k nám na cestě objevování, jak tato jedinečná jednotka čelila výzvám roku 2023

Požáry.
Mezi 12 událostmi, k nimž v roce 2023 vyjela jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů Černá Hora, zaujímá zvláštní místo ten největší požár, který vypukl u obce Býkovice dne 19. července 2023 přibližně v 15:00. Jednotka zasahovala na místě požáru po dobu neuvěřitelných 19 hodin. Náročnost této události nejen ukazuje na odhodlání a dovednosti hasičů, ale též na význam spolupráce. Kromě pozemních sil se na místě neštěstí objevil i vrtulník Black Hawk s bambi vakem což svědčí o závažnosti situace a potřebě kombinovaných prostředků k úspěšnému zvládnutí požáru. Tato událost nejen zapsala další kapitolu do historie jednotky, ale zdůraznila i důležitost moderní technologie a koordinace v boji proti ohni.

Požár lesa Býkovice 19. 7. 2023

Technická pomoc.
Z pohledu statistik se ukazuje, že technická pomoc tvořila 27 událostí výjezdů jednotky během uplynulého roku. Zajímavější je, že velká část těchto výjezdů byla způsobena významným vlivem počasí, zejména v období koncem roku, kdy na většinu území zasáhla silná sněhová nadílka.


Dopravní nehody.

Během uplynulého období jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů Černá Hora vyjela ke dvěma dopravním nehodám, z nichž jedna se udála přímo v Černé Hoře, zatímco druhá byla mnohem závažnější a došlo k ní u obce Krhov. V této kritické situaci bylo nezbytné vyprostit zraněného cestujícího z havarovaného automobilu, čímž jednotka opět prokázala svou schopnost rychlé a efektivní akce v náročných chvílích.

DN Krhov - vyproštění osob 1. 11. 2023

Planý poplach.
V průběhu uplynulého období jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů Černá Hora vyjela ke dvěma planým  poplachům. První u obce Lysice a  druhý u obce Perná, kde se mělo jednat o požár garáže. U obou událostí, k žádnému požáru nedošlo. Taty události poukazují na význam přesného a spolehlivého hlášení, aby bylo možné efektivně a rychle reagovat.

To byl souhrn nejčastějších události, ke kterým jednotka za rok 2023 byla aktivována.

Hynek KOTLÁN

www.hasicicernahora.cz | fb.me/hasicicernahora | instagram.com/hasicicernahora | info@hasicicernahora.cz