24. 05. 2024
Jednotka SDH

Přehled událostí – statistika

Konec roku bývá často čas, kdy se bilancuje uplynulý rok. Proto jsme vytvořili krátkou statistiku zásahů za rok 2017 a graf s vývojem počtů zásahů za posledních 10 let.

Jednotka SDH Černá Hora je zařazena do kategorie JPO III/1, s výjezdem do 10 minut od vyhlášení poplachu v početní stavu minimálně 1 + 3. Jednotky PO kategorie JPO III na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru ČR provádí zásah i mimo katastrální území obce v níž jsou dislokovány.

JSDH Černá Hora disponuje mobilní požární technikou CAS 25 Liaz 2500/400-S2Z  a CAS 32 Tatra 815 8200/0-S3R (více zde).

V roce 2017 byla jednotka povolána:

Typ události Počet
Požár 14
Technická pomoc 15
Dopravní nehoda 2
Únik nebezpečné látky 1
Planý poplach 4
Záchrana osob a zvířat 1
ZOČ 4
Celkem
42

Články k událostem za rok 2017 lze najít v kategorii Výjezdy 2017 nebo zde na odkazu.

Graf ukazující vývoj počtů výjezdu JSDH Černá Hora od roku 2007 – 2017

Hynek KOTLÁN

www.hasicicernahora.cz | fb.me/hasicicernahora | instagram.com/hasicicernahora | info@hasicicernahora.cz