24. 06. 2024
Výcvik

Kurz ZZZ

Koncem měsíce (24. 9. – 25. 9. 2018) se vybraní členové JSDH účastnili dvoudenního specializačního kurzu s názvem Základy zdravotnických znalostí (ZZZ). Hlavním cílem kurzu bylo získat základní znalosti a dovednosti v problematice poskytování první pomoci. Mimo jiné šlo o resuscitaci, krvácení, akutní stavy u dětí, třídění raněných metodou START a mnoho dalšího. Na závěr jsme obdrželi osvědčení o absolvování kurzu.