17. 04. 2024
Novinky

11. 2. Evropský den tísňového volání 112

Dne 11. 2., kdy se datum skládá ze dvou jedniček a jedné dvojky, slavíme Evropský den linky tísňového volání 112. Toto telefonní číslo v současnosti slouží téměř půl miliardě občanů členských států Evropské unie a několika dalších zemí.

Smyslem zřízení jednotného čísla tísňového volání bylo poskytnout obyvatelům možnost obrátit se v nouzi na stejném telefonním čísle, zdarma, nepřetržitě, z jakéhokoliv telefonního přístroje na záchranné složky nejen ve své zemi, ale i při cestování a pobytu v zahraničí.

Centrum tísňového volání 112 v České republice je schopno přijmout hovory pro základní složky integrovaného záchranného systému: Hasičský záchranný sbor ČR, Policii ČR a zdravotnickou záchrannou službu.

Důležitost myšlenky vzniku jednotného evropského čísla tísňového volání a jeho následná realizace v roce 2009 se každým rokem jeví jako více a více významná.

Co je linka 112? Pro koho je určena linka 112? Kdy volat linku 112? Kdy nevolat linku 112? Jak volat na linku 112? 

Co je linka 112?
 • Tísňová linka, pomocí které se dovoláte pomoci záchranářů ve všech členských státech EU.
 • Je dostupná jak z pevných linek tak z mobilních telefonů.
 • Je zdarma na celém území EU.
 • Umožňuje určení polohy volajícího.
Pro koho je určena linka 112?
 • Pro jakéhokoliv člověka, který se na území Evropské unie a některých dalších států ocitne v nouzové situaci a potřebuje urgentní pomoc záchranných či bezpečnostních složek (hasiči, policie, zdravotníci).
Kdy volat linku 112
 • Pokud potřebujete pomoc hasičů, v případě rozsáhlejších mimořádných událostí, kdy je nutná spolupráce dvou a více záchranných složek.
 • Při cestách do zahraničí.
 • Pokud si v krizi nedokážete vzpomenout na jiná tísňová čísla nebo si nejste jisti.
 • Linku 112 mohou využít osoby nehovořící česky – díky jazykové vybavenosti operátorů.
 • Linka 112 je v ČR universální tísňovou linkou, jejímž prostřednictvím se lze dovolat pomoci i policie či zdravotnické záchranné služby. Její technologie totiž umožňuje identifikovat místo, kde se volající nachází, rovněž šance dovolat se z mobilního telefonu na tísňovou linku 112 je ve srovnání např. s číslem 155 větší – na 112 se na jako jedinou tísňovou linku lze dovolat bez SIM karty, bez kreditu a pokud je na místě signál alespoň jednoho mobilního operátora.
Když voláte na tísňové číslo, v klidu řekněte: 
 • Co se stalo a jestli se někdo zranil.
 • Kde se to stalo, v jakém městě a v jaké ulici.
 • Řekněte své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte.
 • Nezavěšujte, odpovězte operátorovi na jeho otázky.
 • Udělejte, co ti operátor říká.
Nikdy nezavěšujte jako první. Buďte připraveni odpovědět operátorovi tísňové linky na jeho případné doplňující dotazy. Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, který ověří pravdivost nahlášené zprávy a sníží riziko, že se jedná o „planý poplach“.

Telefonování na tísňová čísla je bezplatné. V případě nouze se nebojte volat na tísňovou linku, ale nezneužívejte ji. Můžete ztížit pomoc lidem kteří ji skutečně potřebují! 

Pokud jste na pochybách, linku 112 klidně vytočte. Můžete zachránit něčí život.
Pamatujte, že při volání na tísňovou linku 112 není nikdo anonymní. Vyspělá technologie linky 112 umožňuje nejen zjistit přesně místo, odkud dotyčný volá, ale i jeho číslo, volajícího lze identifikovat dokonce i v případě, že volal z mobilního telefonu bez SIM karty. Navíc veškeré hovory jsou nahrávány.
Telefonování na tísňová čísla je zdarma. Proto se v případě potřeby nebojte zavolat pomoc.
Nikdy ale nevolejte z legrace, můžete ublížit jiným lidem!!!
Pamatujte, že při volání na linku 112 je každý identifikovatelný a při jejím zneužití lze tedy každého dostihnout a potrestat.
Zneužívání tísňových linek je trestné a hrozí za ně pokuta až do výše 100 000 Kč.
Důvěřujte hasičům a dalším záchranářům. Pamatujte si ale, že nejlepším ochráncem sebe i druhých jste vy sami!
Upozorňujeme, že kromě jednotného evropského čísla tísňového volání 112 jsou v ČR v platnosti také národní čísla tísňového volání:
 • 150    Hasičský záchranný sbor ČR,
 • 155    Zdravotnická záchranná služba,
 • 158    Policie ČR.
 • 156    Obecní (městská) policie

Hynek KOTLÁN

www.hasicicernahora.cz | fb.me/hasicicernahora | instagram.com/hasicicernahora | info@hasicicernahora.cz