JSDH Černá Hora

Jednotka SDH Černá Hora je zařazena do kategorie JPO III/1, s výjezdem do 10 minut od vyhlášení poplachu. Jednotky PO kategorie JPO III na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru ČR provádí zásah i mimo katastrální území obce v níž jsou dislokovány.

Díky tomu, že je zbrojnice připojená k internetu, využíváme technologie tisku příkazu k výjezdu. Při vyhlášení poplachu KOPIS JmK se automaticky vytiskne příkaz, kde je určená technika pro zásah, informace o oznamovateli jméno, telefonní kontakt a celá adresa s dopřesněním místa zásahu.

Dále členové jednotky využívají pro upřesnění místa zásahu ortofotomapu, která se zobrazí při výjezdu na dotykovém monitoru s místem události (nebo ulice případně i číslo popisné) i  s příkazem k výjezdu, v případě kdyby se nevytiskl „výjezdový lístek“ z KOPIS lze jedním dotykem vytiskou lístek s mapou a s příkazem.

Protože většina informací je již podávána výhradně elektronicky používáme k vyplňování zpráv o zásahu elektronickou formu Port.All (od firmy RCS Kladno). Po uzavření události KOPIS JmK, je událost odeslána do systému. Po vyplnění zprávy velitelem družstva se zpráva odesílá na KOPIS JmK, kde je následně zpracována do systému statistického sledování událostí.

Pro zvýšení komfortu při výjezdu hasičů je v šatně nainstalována aplikace, kdy příchozí hasiči vidí jaká technika je určená KOPIS HZS JmK k výjezdu a mapa s místem události. Dále máme tzn. „plechovou hubu“ jde o syntézu řeči – TTS. Kdy, při vyhlášení poplachu jednotce aplikace čte hasičům adresu události, typ události a upřesnění místa k zásahu. Dále jsme pro zvýšené bezpečnosti a šetření elektrické energie nainstalovaly do garáží automatické zapnutí světel při výjezdu jednotky.

Jak to celé funguje se můžete podívat na našem YT kanále!

 

Složení JSDH Černá Hora

 

Velitel jednotky Martin Poděbradský
Velitel družstva Darek Sejbal
Velitel družstva Ivo Kalvoda
Velitel družstva Filip Kubelka
Velitel družstva Lukáš Hlavička
Strojník Radim Luksch
Strojník Vlastimil Kupka st.
Strojník František Trtílek st.
Strojník Pavel Šabrňák
Strojník Martin Bílek
Strojník Petr Poděbradský
Strojník Aleš Sehnal
Technik chemické služby Hynek Kotlán
Technik chemické služby Filip Kubelka
Technik spojové služby Michal Bílek
Technik spojové služby Václav Zedek ml.
Hasič Tomáš Procházka
  Aleš Šabrňák st.
  Aleš Šabrňák ml.
  Jakub Hlavička
  Jan Hlavička st.
  Vlastimil Kupka ml.
  Martin Nečas
  Zbyněk Reška

 

Hasiči Černá Hora