13. 07. 2024

Technická data

1919 vystavena nová hasičská zbrojnice otevřena 10. 9.
1921 nová motorová stříkačka
1921 1 motorová stříkačka, 2 ruční stříkačky, 4 berlovky, motorová stříkačka předělaná s pístové na odstředivou, fa Stratílek
1946 sanitní auto
1950 úprava nákladního vozidla
1954 upravený vůz RH Praga s agregátem PS 8
1955 požár pily u rybníka
1961 požár ČH pivovaru
1965 nová věž požární zbrojnice, voda, opravená střecha
1970 nové čerpadlo za 30. tis Kč
1972 sbor měl k dispozici PS 8 a PS 12
1975 nové požární vozidlo NDR-AS 16 IFA + PRAGA RN
1976 založení kroužku mladých, oslavy 100 let trvání
1981 autocisterna Škoda 706 CAS 25
1984 likvidace požáru pily v Rájci-Jestřebí
1985 nový oddíl mladých
1987 plynofikace požární zbrojnice
2001 založení sportovního družstva A-Týmu
2003 založení oddílu mladých hasičů
2004 přestěhování do prostor bývalých UP
2005 SDH Černá Hora „Mája Team“ Skokanem roku Velké ceny Blanenska
2006 SDH Černá Hora oslavuje 130 let od založení
2010 JSDH Černá Hora byla zakoupena repasovaná CAS32 T815
2011 instalace nových vrat, odtah výfukových plynů z garáží
2014 nové vrata na všech garážích, udělány prostupy mezi jednotlivými stání
2014 převedena vyřazená CAS 25 LIAZ z HZS JMK
2015 započata oprava CAS 25 LIAZ
2016 dokončena oprava CAS 25, 140-té výročí založení sboru
2016 započata rekonstrukce současné hasičské zbrojnice (zateplení pláště budovy)
2017 přístavba druhého patra, zázemí na stávající hasičské zbrojnici
2018 pořízeno nové zásahové vozidlo DA Mercedes – Benz
2019 stavba sušící věže
2020 rekonstrukce osvětlení v garážích zbrojnice
2021 SDH Černá Hora si připomíná 145 let od svého založení