Výcvik s hydraulickým vyprošťovacím zařízením

Dnes (19. 5. 2018) proběhl u hasičské zbrojnice výcvik s hydraulickým vyprošťovacím zařízením. Členové jednotky si vyzkoušeli „rozstříhat“ vozidlo určené k likvidaci. I když naše jednotka není předurčena na dopravní nehody disponuje HVZ. Díky silnici I/43, která vede kousek od našeho městyse jednotka vyjede i k dopravní nehodě, proto si tuto činnost je třeba osvěžit v paměti.

19. 5. 2018 Výcvik HVZ

Hynek KOTLÁN

www.hasicicernahora.cz | www.vc-blanenska.com | info@hasicicernahora.cz