30. 10. 2018 Odstranění stromu, silnice I/43

Jednotka byla krátce po půl jedné po poledni vyslána KOPIS HZS JmK k odstranění padlého stromu na silnici I/43 z Černé Hory směrem na Brno. Jednotka projela celou cestu až k Lipůvce, ale žádnou překážku na vozovce nenašla. Operační důstojník HZS proto jednotku odeslal zpět na svoji základnu.

Hynek KOTLÁN

www.hasicicernahora.cz | www.vc-blanenska.com | info@hasicicernahora.cz